top of page

"Waar overvloed en schaartse kunnen ontmoeten "
 

Enerzijds hebben verenigingen beperkte of geen middelen om mooi kantoormeubilair te verwerven en anderzijds vernietigen nog veel bedrijven hun jong gebruikt  kantoormeubilair open een kostbare en milieu manonvrienijkdele.
Onze missie est vooral actief bijdragen aan de versterking en uitvoering van het "tweede leven" concept voor kantoormeubilair door de potentiële aanbod van bedrijven en grote vraag van de vzw wereld efficiënt te koppelen.

bottom of page